ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác

Mời bạn tham khảo Cách để người khác tôn trọng mình?

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác

1. Khó mà biết lẽ biết lời
Biết ăn biết ở hơn người giàu san

2. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

3. Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

4. Tự trọng người lại trọng thân.

5. Áo rách cốt cách người thương

6. Kim vàng, ai nỡ uốn câu
Người không ai nỡ nói nhau nặng lời​.

7. Kính lão đắc thọ.

8. Đất có thổ công, sông có hà bá.

9. Có đi có lại mới toại lòng nhau.

10. Vay chín thì trả cả mười
Phòng khi túng lỡ có người cho vay.

11. Làm người suy chín xét xa
Cho tường gốc, ngọn, cho ra vắn dài.

12. Khó mà biết lẽ biết lời
Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.

13. Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

14. Tự trọng người lại trọng than.

15. Lâu ngày nhớ lại kẻo quên
Tình thân nghĩa cũ có bền hay không?

16. Nói người phải nghĩ đến ta
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần
Nói người phải nghĩ đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.

17. Trọng nghĩa khinh tài.

18. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

19. Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

20. Ăn có mời, làm có khiến.

21. Tôn sư trọng đạo.

22. Không thầy đố mày làm nên.

23. Nhập gia tùy tục.

24. Kính già yêu trẻ.

26. Ai ơi đừng tham của người
Lấy một phải trả gấp mười về sau.

27. Của người nhọc đổ mồ hôi
Chớ vì tham đắm cướp về tay ta.

28. Vay thì trả, chạm thì đền.

29. Tánh bần tiện sanh do tánh tham khởi
Muốn thanh cao phải diệt trừ tham.

30. Chữ tín thay đức con người
Của mượn gìn giữ xong rồi trả ngay.

Bài viết được chúng tôi sưu tầm trên mạng, không rõ tác giả. Nếu bạn biết tác giả bài viết là ai, xin để lại bình luận để chúng tôi cập nhật. Xin cảm ơn!


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *