Tag: bán kính


  • Hirosi Ooguri: Cậu học sinh tìm bán kính Trái Đất

    Hirosi Ooguri: Cậu học sinh tìm bán kính Trái Đất

    Bài viết này chúng tôi đăng lại của GS Đàm Thanh Sơn, xem bài gốc. Hirosi Ooguri là một nhà vật lý lý thuyết người Nhật Bản, làm việc ở Mỹ và Nhật. Ông nổi tiếng là “thần đồng”, được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Chicago khi mới 23 tuổi. Đoạn sau…