Tag: bản năng


  • Lựa chọn màu sắc cho cuộc đời của mình!

    Lựa chọn màu sắc cho cuộc đời của mình!

    Bài viết không có ý dìm thấp, coi thường những sở thích cá nhân, chỉ không đề cao giá trị tích cực về lâu dài mà chúng mang lại. Đi hộp đêm, say xỉn, những thứ này nhìn có vẻ ngầu nhưng thực ra không khó chút nào, bạn hoàn toàn có thể làm bất…