Tag: đậu phụ


  • Một đời ta muôn vàn đời đậu

    Một đời ta muôn vàn đời đậu

    Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của nhà văn Thủy Hướng Dương. Những năm 90 thế kỷ trước. Nam Định lúc ấy như đứa trẻ lạc mẹ, hoang mang với một từ duy nhất “Mở cửa” mấp máy trên môi. Mở cửa có nghĩa là ở vùng biên giới giáp Trung, người ta…