Tag: Do Thái


  • KINH HÃI ISRAEL…

    KINH HÃI ISRAEL…

    Ngày đầu tiên hội thảo về smart city ở Đức, ngồi cạnh một bạn đến từ Israel. Hỏi ra thì biết bạn này thuộc bộ giáo dục Israel, với chức danh chuyên viên định hướng giáo dục. Mời bạn tham khảo Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này! Mình tò mò…

  • Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này!

    Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này!

    Mọi cha mẹ Do Thái đều hỏi con câu hỏi này khi đứa trẻ còn nhỏ: “Nếu một ngày nhà bị cháy, con có thể đem theo thứ gì?”. Khi đó có em trả lời là tiền, có em nói sẽ mang đồ quý giá như kim cương. Phụ huynh Do Thái khi đó sẽ…