Tag: học tập


  • Thế giới đang thay đổi: Học cái gì?

    Thế giới đang thay đổi: Học cái gì?

    Bài của GS John Vu, bạn có thể đọc bài gốc tại đây. Phải học cái gì để có nghề nghiệp thành công trong một thế giới nơi công nghệ đang dẫn lái mọi thứ trong mọi ngành công nghiệp? Tôi phải học cái gì? Điều gì xảy ra nếu tôi không thể vào được…