Tag: IBM


  • Thương vụ thành công nhất mọi thời đại!

    Thương vụ thành công nhất mọi thời đại!

    Tháng 11 năm 1980, IBM lớn gấp đôi so với tất cả các công ty máy tính khác trên thế giới gộp lại. IBM khi ấy đang thương thảo với công ty mới nổi, Microsoft, một công ty có 40 nhân viên, để tạo ra một hệ điều hành (OS), phần mềm mà tất cả…