Tag: linh mục


  • TỪ MA TÚY ĐẾN THIÊN CHỨC LINH MỤC

    TỪ MA TÚY ĐẾN THIÊN CHỨC LINH MỤC

    Từ kẻ chuyển ma túy cho mafia Nhật, trở thành linh mục – câu chuyện của cha Donald M.I.C. Trong video mới đây của Spirit Juice Studios và Hội Hiệp sỹ Columbus, cha Donald Calloway M.I.C kể lại sự biến đổi tận căn của mình, từ một người vô thần, nghiện thuốc phiện, bỏ ngang…