Tag: nhân quả


  • Vì thiếu một cái đinh cả vương quốc đã bị mất!

    Vì thiếu một cái đinh cả vương quốc đã bị mất!

    Ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất trong hành vi của một cá nhân hoặc một nhóm cũng có thể, theo thời gian, tác động đến việc một tổ chức có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh hay chiến lược của mình hay không Vào năm 1485, Richard III lên ngôi vua ở…