Tag: nổi tiếng


  • 15 điều bí mật về Marilyn Monroe!

    15 điều bí mật về Marilyn Monroe!

    Với một đời sống có quá nhiều biến động và tin đồn như của Marilyn, vẫn có rất nhiều điều thú vị có thể bạn chưa được nghe tới. Marilyn Monroe sinh ngày 1/6/1926, chết ngày 4/8/1962, còn quá trẻ mới 36 tuổi. Bà sinh ra và chết đi cùng một nơi Los Angeles, California.…