Tag: tức giận


  • 8 cách giúp bạn hạ hỏa khi đang tức giận

    8 cách giúp bạn hạ hỏa khi đang tức giận

    Mời bạn tham khảo thêm 12s của cơn tức giận có thể phá hủy tất cả! 8 cách giúp bạn hạ hỏa khi đang tức giận Khi bạn đang tức giận, có một số cách giúp bạn hạ hỏa và giải tỏa cảm xúc một cách lành mạnh. Dưới đây là một số gợi ý:…

  • 12s của cơn tức giận có thể phá hủy tất cả!

    12s của cơn tức giận có thể phá hủy tất cả!

    Tiến sĩ tâm lý học Ronald Rozensky từng nói: “Cơn tức giận như cơn bão thường kéo dài không quá 12 giây. Bão táp khi nổ ra có thể phá hủy tất cả mọi thứ, nhưng khi bão tan thì lại sóng yên biển lặng. Nếu bạn kiểm soát được tốt 12 giây này, bạn…