Tag: cáo


  • SINH VẬT KHÔNG BAO GIỜ KHÁT NƯỚC!

    SINH VẬT KHÔNG BAO GIỜ KHÁT NƯỚC!

    Cáo sa mạc (Fennec Fox) là động vật không có nhu cầu uống nước. Những con cáo Fennec có thể sống mà không cần uống nước, thay vào đó, chúng lấy nước từ lá, củ, quả và cả những con mồi của mình. Ngày ngủ đêm bay, loài Cáo này thích nghi tốt với sự…