Category: Âm Nhạc


  • Về tình khúc “All I Have To Do Is Dream”

    Về tình khúc “All I Have To Do Is Dream”

    Năm 1945, Felice Boudleaux lúc này mới 19 tuổi và là nhân viên trực thang máy tại khách sạn Sherwood ở Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Một buổi chiều, nhạc công kiêm nhạc sĩ Boudleaux Bryant cùng với ban nhạc của anh đến biểu diễn tại khách sạn Sherwood. Felice Boudleaux đã mê nhạc của Boudleaux […]