Tag: câu nói


  • 100 câu nói hay về tình yêu!

    100 câu nói hay về tình yêu!

    Tình yêu là một cảm xúc, một trạng thái tinh thần, một mối quan hệ giữa hai người hoặc một nhóm người. Nó có thể được miêu tả là sự yêu thương, sự tôn trọng, sự quan tâm, sự đồng cảm, sự hy sinh và sự chia sẻ. Tình yêu có thể phát triển từ…