Tag: cuộc sống


  • 5 cách cân bằng công việc và cuộc sống!

    5 cách cân bằng công việc và cuộc sống!

    Sống cân bằng có nghĩa là xem xét tất cả các khía cạnh của cuộc sống của bạn: các mối quan hệ, công việc, thể chất và sức khỏe, và sự hạnh phúc về tình cảm. Tất cả chúng ta đều dễ dàng sa lầy vào công việc và trách nhiệm gia đình, nhưng việc…

  • Giọt thủy tinh Nước mắt hoàng tử Rupert là gì?

    Giọt thủy tinh Nước mắt hoàng tử Rupert là gì?

    Giọt thủy tinh “nước mắt hoàng tử Rupert” (hay còn gọi là “nước mắt Hà Lan”) có độ cứng tới mức đạn bắn không vỡ. Giọt thủy tinh Nước mắt hoàng tử Rupert là gì? Giọt thủy tinh “nước mắt hoàng tử Rupert” (hay còn gọi là “nước mắt Hà Lan”) được tạo thành bằng cách…