Tag: đàn ông


  • 15 quy tắc dành cho nam giới

    15 quy tắc dành cho nam giới

    Có một số quy tắc chung mà nam giới nên tuân theo để trở thành một quý ông. Hãy cùng tham khảo 15 quy tắc dành cho nam giới dưới đây 15 quy tắc dành cho nam giới 1. Không nên cho người trong gia đình mượn tiền. Hãy cho luôn. 2. Không bao giờ…

  • Những điều người đàn ông cần có!

    Những điều người đàn ông cần có!

    Mạnh Tử viết: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất,” (Tức là giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục). Vậy những điều người đàn ông cần có là gì? 3 phẩm chất người đàn…