Tag: điêu khắc


  • Những tác phẩm điêu khắc hóa thành người thật nhờ AI

    Những tác phẩm điêu khắc hóa thành người thật nhờ AI

    AI ngày càng thể hiện sức mạnh cũng như phạm vi ứng dụng vô cùng rộng rãi vào cuộc sống con người. Đặc biệt là các khả năng tổng hợp, sáng tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh. Hãy cùng chiêm ngưỡng Những tác phẩm điêu khắc hóa thành người thật nhờ AI! AI là…