Tag: hiệu ứng nhà kính


  • Ăn chay và Hiệu ứng nhà kính!

    Ăn chay và Hiệu ứng nhà kính!

    Khí thải nhà kính có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống của con người. Đã có nhiều minh chứng cho thấy ăn chay mang lại hiệu quả cao trong việc giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cụ thể, trong nghiên cứu năm 2014 tại đại học Oxford với 2.041…