Tag: khai bút


  • Các câu đối hay để khai bút đầu năm 2023!

    Các câu đối hay để khai bút đầu năm 2023!

    Khai bút đầu năm là một trong những phong tục truyền thống của dân tộc. Những nét chữ đầu tiên của năm luôn gửi gắm mong ước về nhiều điều tốt đẹp, thành công, thuận lợi trong năm mới; đồng thời cũng biểu hiện sự trân trọng tri thức và tôn vinh tinh thần hiếu…

  • Khai bút đầu năm là gì?

    Khai bút đầu năm là gì?

    Khai bút đầu năm (khai bút đầu xuân) là phong tục truyền thống tốt đẹp của người Việt, đã được gìn giữ từ xa xưa đến tận ngày nay. Những nét chữ đầu tiên của năm luôn gửi gắm mong ước về nhiều điều tốt đẹp, thành công, thuận lợi trong năm mới; đồng thời…