Tag: LGBT


  • Warren Cup là gì?

    Warren Cup là gì?

    Warren Cup là một đồ vật liên quan đến LGBTQ nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập của bảo tàng. Nó được làm ra vào khoảng năm thứ 10 công nguyên, chiếc cốc uống nước này sử dụng chất liệu là bạc và trang trí bằng họa tiết mô tả 2 người đàn ông yêu…