Tag: mẹ


  • Tranh Chân dung mẹ tôi của Nam Sơn sắp lên sàn đấu giá!

    Tranh Chân dung mẹ tôi của Nam Sơn sắp lên sàn đấu giá!

    Chân dung mẹ tôi của Nam Sơn là một trong những tác phẩm sơn dầu nổi tiếng nhất của ông, sẽ lên sàn đấu giá Art Research Paris vào ngày 30/3. Là người đồng sáng lập Trường Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng trong lịch sử mỹ thuật, nhưng tác phẩm của họa sư Nam…