Tag: Nhậm Nhien


  • Tổng hợp những bài hát của Nhậm Nhiên 任然

    Tổng hợp những bài hát của Nhậm Nhiên 任然

    Nhậm Nhiên là ai? Nhậm nhiên là ca sĩ người Trung Quốc, cô chuyên hát dòng nhạc Trung buồn và đầy tâm trạng Nhậm Nhiên (Tiếng Trung: 任然, bính âm: Rèn rán); sinh ngày 3 tháng 7 năm 1989 sinh tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Là nữ ca sĩ người Trung Quốc, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc hiện đại…