Tag: openai


  • Người tạo ra ChatGPT là ai?

    Người tạo ra ChatGPT là ai?

    Cô gái này – Mira Murati, 35 tuổi – mới là người thật sự tạo ra ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) chứ không phải Sam Altman (CEO của OpenAI, công ty tung ra sản phẩm ChatGPT). Trong bài viết mới đây, TIME đã gọi Mira Murati là “creator” của ChatGPT. Một cách chính xác, Mira…

  • Sam Altman và 5 bài học thành công!

    Sam Altman và 5 bài học thành công!

    Sam Altman – người phát minh ra ChatGPT, chủ tịch của Y Combinator đã chia sẻ 5 bí quyết thành công trên blog cá nhân. NGHĨ CHO BẢN THÂN, TIN TƯỞNG CHÍNH MÌNH “Những người thành công nhất mà tôi biết đều tin tưởng vào bản thân họ gần như đến mức điên cuồng. Nếu…