Tag: Steve Jobs


  • Những lời trăn trối cuối cùng của Steve Jobs!

    Những lời trăn trối cuối cùng của Steve Jobs!

    Những lời trăn trối cuối cùng của Steve Jobs – người sáng tạo ra iPhone Apple – chấn động cả thế giới. (Có nhiều nguồn cho rằng không phải của Steve Jobs, nhưng chúng tôi thấy những điều này rất ý nghĩa nên vẫn xin đăng lại để bạn đọc cùng chiêm nghiệm). Mời bạn…