Tag: tìm kiếm


  • Hạnh phúc là gì?

    Hạnh phúc là gì?

    Ngày xưa, có lần bọn yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quí giá của con người đi. Nhưng không biết giấu cái gì bây giờ ?” Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi,…