Tag: truyện tranh


  • Tiểu sử Chaien (Jaian)

    Tiểu sử Chaien (Jaian)

    Sơ yếu lý lịch của Jaian: Đặc điểm nổi bật nhất là sống vì đam mê, bất chấp tất cả để đi theo sở thích. Các em ở Operaphilia nhớ học hỏi đức tính này.