Tag: giải thưởng


  • Giải Nobel Văn học 2023 trao cho ai?

    Giải Nobel Văn học 2023 trao cho ai?

    Giải Nobel Văn học 2023 được trao cho nhà văn Na Uy Jon Fosse vì “những vở kịch và văn xuôi sáng tạo của ông đã lên tiếng cho những điều không thể nói ra”. Fosse là nhà văn Na Uy thứ tư nhận giải này, sau Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Knut Hamsun (1920) và Sigrid…