Tag: Leonardo da Vinci


  • Tranh Mona Lisa và những chi tiết thú vị!

    Tranh Mona Lisa và những chi tiết thú vị!

    Bức họa nổi tiếng khắp thế giới nầy do họa sĩ Leonardo da Vinci vẽ năm 1503, mình không hiểu nó hay ở chỗ nào. Khi tôi đi xem ở viện bảo tàng Louvre, nó được bảo vệ bằng tấm kính dầy, đứng đàng xa không thấy gì hết, nên chẳng cảm nhận gì đẹp…