Tag: nghịch lý


  • Nghịch lý Ellsberg là gì?

    Nghịch lý Ellsberg là gì?

    Nghịch lý Ellsberg cho rằng chúng ta có nỗi sợ bị thiệt hại khi đưa ra quyết định nào đó. Vậy nên khi thuyết phục, đối phương đưa ra nhiều thông tin nhất có thể để ta tin rằng lựa chọn mà họ đề xuất là sáng suốt nhất. Nghịch lý Ellsberg là gì? Trước…