Tag: thử thách


  • Cố gắng hay cố chấp?

    Cố gắng hay cố chấp?

    Tôi chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Khi tôi đi tập gym, huấn luyện viên luôn thúc đẩy để tôi tiếp tục tập khi cơ đã mỏi, hay ở những lượt đẩy tạ cuối cùng. Lúc đó cảm giác cơ tay như xé ra, thỉnh thoảng run lên, còn đầu óc thì căng…